Tài sản cần bán
Thông báo bán tài sản đảm thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho việc vay vốn thực hiện đóng mới tàu vận tải biển trọng tải 6.500 tấn cấp không hạn chế của Công ty TNHH Vận tải biển Lam Kinh.
Ngày 19/11/2020   |Xem tiếp
Căn cứ văn bản số 2798/NHPT-TDĐT ngày 31/12/2019 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc thay đổi tài sản bảo đảm tiền vay của Công ty cổ phần đầu tư và vận tải biển Đức Nam S&G với các nội dung như sau:
Ngày 10/11/2020   |Xem tiếp
Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho việc vay vốn thực hiện đóng mới tàu vận tải biển trọng tải 6.500 tấn cấp không hạn chế của Công ty TNHH Vận tải biển Lam Kinh. Thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau:
Ngày 27/10/2020   |Xem tiếp
Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô 12 chỗ hiệu Toyota Hiace, sản xuất năm 1999 Căn cứ thông báo số 637/TB-ĐG ngày 20/10/2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa v/v đấu giá tài sản, theo đó thông tin đấu giá cơ bản như sau:
Ngày 22/10/2020   |Xem tiếp
Phòng Giao dịch Phú Yên - Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung bộ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy An thông báo:
Ngày 19/10/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :